Szolgáltatások

Építési beruházás előkészítés
A beruházási szándék, a projektötlet megszületésétől kezdve támogatást és szaktanácsot nyújtunk a teljes beruházási folyamat megtervezésében, a kockázatok elemzésében és értékelésében, a beruházás megtérülés kiszámításában, a megfelelő felkészültségű tervező és kivitelező szakemberek, cégek kiválasztásában.
A beruházás előkészítése nagyon fontos folyamat, csak a megfelelően előkészített projekt bonyolítható le a tervezett műszaki tartalommal, előre meghatározott határidőre és nem utolsó sorban a tervezett költségkereten belül.
Az előkészítési szakaszban elkövetett hibákból adódóan ezen hármas prioritás nem tud megvalósulni, ami a mindenkori építtetői szándékkal ellentétes.
Társaságunk által biztosított döntés előkészítő, szakmai és támogatást nyújtó szakértői anyagok a megbízó megalapozott döntéshozatalának alappilléreit jelentik.
Tervellenőrzés, költségkontroll
Az elkészült műszaki terveket a jogszabályoknak való megfelelőség, a tervcsomag teljeskörűsége és a kivitelezés költségoptimalizációja szemszögéből is átvizsgáljuk, felhívjuk a figyelmet a sok esetben előforduló tervhibákra.
A tervellenőrzés során nagy gondot fordítunk a megtervezett műszaki megoldások költségelemzésére is.
Fontos, hogy egy független tervező szakember szemszögéből legyen megvizsgálva a terv, ugyanis egy külső szem hamarabb észreveszi azon hibákat, mely felett a terv megálmodója esetleg átsiklik.
A tervek ellenőrzésével a tervezői felelősség nem kerül átvállalásra, csak a tervhibák kiküszöbölése történik meg tevékenységeinkkel.
Az ellenőrző munkánk kiterjed a tervezői programban meghatározott feladatok és tervezési célok megvalósulására, teljesülésére is.
A tervezők által a műszaki tervekhez elkészített tervezői árazott költségvetések független felülvizsgálatával biztosítani tudjuk, hogy az elkészült tervek valóban az építtető által meghatározott költségkereten belül legyenek, a megtervezett műszaki megoldások ne terjeszkedjenek túl a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon.
Közbeszerzés, versenyeztetés
A kivitelező kiválasztására szolgáló versenyeztetési illetve közbeszerzési eljárásokat szakjogászok segítségével folytatjuk le, jogi tanácsadással támogatást nyújtunk a beruházás teljes folyamatában.
A megfelelő kivitelező kiválasztása létfontosságú egy projekt megvalósulás folyamatában. Egy felkészületlen, nem megfelelő szakember állománnyal és építési technikával rendelkező kivitelező nem tudja az építtető igénye, határidő rendszere és költségkerete szerint megvalósítani az építési projektet, ezért fontos hogy a versenyeztetés vagy közbeszerzés során a megfelelő peremfeltételek úgy legyenek meghatározva, hogy csak a legalkalmasabb kivitelezők nyerhessék el a kivitelezési munkát. Felkészült szakjogászaink a versenyeztetési eljárás megindítása előtt gondosan felmérik a piaci helyzetet és szaktanácsaikkal segítik az építtető döntéseinek meghozatalát.
A megfelelő körültekintéssel kiválasztott és leszerződtetett kivitelező a kivitelezési időszakban felmerülő nem várt építési problémák vagy külső hatások kezelésében is nagy segítségére van a beruházónak.
Beruházás lebonyolítás, szakértés
Beruházás lebonyolítóként már a projekt kezdeti szakaszában bekapcsolódunk a tényleges munkába. A kivitelezés és használatbavétel során folyamatosan segítjük a megrendelőt legfőbb bizalmi embereként. Az építési projekt megvalósulása egy összetett folyamat, fontos hogy megfelelő felkészültségű és rutinnal rendelkező lebonyolító szakértő csapat végezze a részfolyamatok összehangolását, irányítását és teljes felügyeletét. A projekt lebonyolítás társaságunknál többet jelent egy klasszikus projektmenedzseri munkánál, mert nemcsak a megfelelő szakemberek és cégek kiválasztásában működünk közre, hanem ezen csapatok munkáját műszaki szemmel is figyelemmel kísérjük, ezért bármilyen nem megfelelőség, ütemtelenség esetén azonnal be tudunk avatkozni, a kivitelezés zavartalanságát és költségkeretben tartását is van lehetőségünk biztosítani egyidejűleg.
Műszaki ellenőrzés
Műszaki ellenőrként a kivitelezés szakszerűségéért, az elfogadott műszaki tervek szerinti megvalósításért, a költségek és a felhasznált anyagok szinkronban tartásáért, a minőségtanúsítvánnyal rendelkező anyagok beépíthetőségéért felelünk az építtető megbízottjaként.
A műszaki ellenőrök szakáganként felelnek a megvalósult munkákért, munkájukat alapvetően az építési törvény és a vonatkozó kormányrendeletek határozzák meg.
Az építési folyamat az építési napló elektronikus felületén kerül dokumentálásra.
Az építési folyamatok során sok esetben a tervben szereplő anyagoktól vagy műszaki megoldásoktól el kell térni valamilyen műszaki-gazdasági objektív ok miatt, helyettesítő anyagot vagy műszaki tartalmat kell megvalósítani. Ezen folyamatoknak a tervező és a kivitelező mellett a műszaki ellenőr is tevékeny részese, ugyanis a tervváltoztatással kapcsolatosan az építtető igényét a műszaki ellenőr juttatja érvényre.
Csak a kellőképpen felkészült és képzett műszaki ellenőr tudja biztosítani az építtetői szándék maradéktalan megvalósulását a tervmegvalósítás, a határidőrendszer, a műszaki színvonal és költségkeret figyelemmel kísérésével.