Sárospatak Református Teológiai Akadémia épületeinek felújítása

Renovation of Sárospatak Theological Academy
Megbízó
Tiszáninneni Református Egyházkerület, Miskolc
Építési beruházás értéke
3,5 mrd Ft
Megbízás
beruházás lebonyolítás, műszaki ellenőrzés
Vissza